You are here

Horyzont 2020 konkursy

Horyzont 2020 jest unijnym programem wspierającym badania i innowacje. Budżet tego programu wynosi blisko 80 mld euro. Kwota ta ma: pobudzić europejską gospodarkę i rozwój nauk, a także przyczynić się do poprawy jakości życia i wzrostu poziomu zatrudnienia.

Pośród obszarów zaplanowanych do realizacji warto wyróżnić:
- bezpieczeństwo cyfrowe,
- inteligentne miasta,
- spersonalizowaną opiekę medyczną.

Jak wziąć udział w tym programie?
Odpowiednio napisać i złożyć wniosek, który z kolei weźmie udział w konkursie. Warto wspomnieć, że konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym chodzi o wyłonienie najbardziej innowacyjnych pomysłów, które otrzymają środki na rozwinięcie swych zamierzeń. Natomiast zwycięzcy drugiej części konkursu otrzymają dofinansowanie na projekty złożone w ramach konkursu.

Horyzont 2020 konkursy posiada uproszczoną strukturę, przy jednoczesnym wprowadzaniu prostszych zasad aplikowania i udziału w konkursach dla szerszej grupy odbiorców. Ułatwienia dotyczą również samego rozliczania projektów.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60