You are here

III oś priorytetowa POIR

III oś priorytetowa POIR

III oś priorytetowa POIR ma na celu:
-spotęgować finansowanie innowacyjności w działaniach mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wykorzystując kapitał podwyższonego ryzyka,
-zwiększyć dynamiczność przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia innowacyjnej działalności,
-wpłynąć na zwiększenie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw.

III oś priorytetowa POIR wspiera realizację projektów realizowanych na terenie całej Polski, uwzględniając charakterystyczne kryteria dotyczące umacniania nowatorstwa.

Przewidziano, że III oś priorytetowa POIR zostanie zrealizowana tylko i wyłącznie dzięki wykorzystaniu narzędzi finansowania, instrumentów finansowych na poziomie Unii oraz przy zastosowaniu formuły rozwoju lokalnego nadzorowanego przez społeczność.

Na jej realizację przewidziano 2 200 878 402 euro.

W jej ramach realizowane jest 1 działanie oraz aż 5 poddziałań:
- Działanie 3.1- Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka.
- Poddziałanie 3.1.1 Inwestycje w innowacyjne start-upy- Starter,
- Poddziałanie 3.1.2 Inwestycyjne grupowe aniołów biznesu w MŚP- Biznes,
- Poddziałanie 3.1.3 Fundusz Pożyczkowy Innowacji,
- Poddziałanie 3.1.4 KOFFI- Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy Innowacyjnych,
- Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock.

Przypis kwot na poszczególne działania:
1.Działanie 3.1- 447 998 232 euro.
1.Poddziałanie 3.1.1- 180 642 000 euro.
2.Poddziałanie 3.1.2- 58 197 977 euro.
3.Poddziałanie 3.1.3- 129 741 293 euro.
4.Poddziałanie 3.1.4- 73 063 628 euro.
5.Poddziałanie 3.1.5- 6 353 334 euro.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60