You are here

Ile osób mogę zatrudnić do realizacji projektu?

Do realizacji projektu można zatrudnić dowolną liczbę osób. We wniosku podaje się ile osób będzie zatrudnionych na umowę o pracę i realizując projekt należy te miejsca pracy utrzymać. Mogą zmienić się pracownicy natomiast liczba etatów musi być zachowana.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60