You are here

Inicjatywa JEREMIE

Inicjatywa JEREMIE jest jednym z programów unijnych, którego inicjatorem jest Komisja Europejska oraz grupa kapitałowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Oznacza dosłownie: “Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw”.

JEREMIE jest formą wsparcia finansowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-up'ów. Ta forma pomocy jest przeznaczona głównie dla tych firm, które rozpoczynają działalność gospodarczą, nie posiadają historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Jego celem jest zapewnienie tym przedsiębiorstwom dostępu do finansowania zewnętrznego, które dopiero rozpoczynają działalność lub ze względu na krótki okres działalności lub brak wymaganych zabezpieczeń, nie są w stanie uzyskać środków finansowych ze źródeł komercyjnych. Pożyczkę można przeznaczyć na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej. Może to być np. finansowanie inwestycji, zakup wyposażenia, czy tworzenie nowych miejsc pracy.

Inicjatywa JEREMIE wykorzystana może zostać w województwach: dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Na realizację projektu przeznacza się ponad 1,7 mld.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60