You are here

Innowacyjna Gospodarka

Innowacyjna Gospodarka to jeden z Programów Operacyjnych Unii Europejskiej, na realizację którego środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Pozostałe programy w ramach EFRR to Infrastruktura i Środowisko, Rozwój Polski Wschodniej, Pomoc Techniczna, Europejska Współpraca Terytorialna. PO IG skupia się głównie na szerzeniu podstaw pro-przedsiębiorczych, głównie w przypadku podmiotów MŚP.

Tags: 

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60