You are here

Innowacyjne przedsiębiorstwa 1.2.1

Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie wdrażania innowacji czy tworzenia infrastruktury badawczo-rozwojowej jest duże. Na ogół działania te kojarzone są z programem Inteligentny Rozwój. Innowacje w przedsiębiorstwach to również cel Regionalnych Programów Operacyjnych. Doskonałym przykładem tego jest realizacja następujących projektów, z funduszy RPO woj. dolnośląskiego w ramach działania Innowacyjne przedsiębiorstwa 1.2. :

1.2.2. A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R - konkurs ZIT WrOF,
1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw - konkurs horyzontalny.

Przekonaj się jak dotacje unijne zmieniają przedsiębiorstwa i wzmacniają ich rozwój. Skontaktuj się z naszymi ekspertami, by pomogli Ci pozyskać dofinansowanie z UE.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60