You are here

Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to jeden z sześciu programów, jakie zostały dla Polski opracowane na lata 2014-2020, czyli czas, kiedy do naszego kraju będą kierowane środki finansowe, mające na celu szybszy rozwój gospodarki. O powstałych programach można w ostatnim czasie bardzo dużo przeczytać i usłyszeć. Jednak nie wszędzie można dowiedzieć się o konkretach, które z pewnością interesują każdego odbiorcę.

Założenia każdego z sześciu Programów Operacyjnych znajdują się w Umowie Partnerstwa, która jest formą kontraktu pomiędzy Polską a Komisją Europejską, w którym przedstawione zostały wszystkie strategie, poprzez które zostaną wykorzystane środki z Funduszy Europejskich, przeznaczone na cele rozwojowe Polski w latach 2014-2020. Po jej przeanalizowaniu można wywnioskować, że celem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój docelowo jest pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki w Polsce, aby następnie móc zwiększyć nakłady prywatne w dziedzinie B+R, czyli badania i rozwój.

Działania tego programu, głównie oparte będą na podniesieniu jakości badań naukowych, wspieraniu przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo rozwojowej, ale również zwiększeniu stopnia komercjalizacji i umiędzynarodowienia badań naukowych, jakie będą w Polsce przeprowadzane. Podstawową zmianą, jaka przewidywana jest w ramach PO IR są tzw. inteligentne specjalizacje, z tytułu których dofinansowanie kierowane będzie przede wszystkim na obszary, gdzie wyraźnie widać potencjał rozwojowy wśród ludności. Na tą chwilę, po przeprowadzonych przez rząd badaniach, sprecyzowano 99 branż i technologii, a także 10 obszarów, w których Polska ma szansę zaistnieć na skalę światową.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60