You are here

Inteligentny Rozwój 2014-2020

W ostatnim czasie jednym z bardzo popularnych tematów w naszym kraju jest inteligentny rozwój 2014-2020. Polega on na wsparciu Polski w dziedzinach edukacji, badań naukowych, czyli tzw. innowacji, a także społeczeństwa cyfrowego.

Środki finansowe przeznaczone na ten cel, będą pochodziły z funduszu Unii Europejskiej, który ma wspomagać kraje takie, jak Polska w rozwoju gospodarczym. Nie ma się co oszukiwać, nasz kraj potrzebuje takiego wsparcia. Inteligentny rozwój 2014-2020 przyniesie Polsce wiele korzyści i być może wyprowadzi na prostą.

Program, o którym pisze w tym artykule będzie skoncentrowany na pobudzeniu innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie badań, które realizowane są na potrzeby sektora prywatnego i wspólnie przez sektor nauki z przedsiębiorstwami. Jako jego kolejny cel możemy uznać przestawienie sfery nauki na myślenie kategoriami korzyści gospodarczych, które automatycznie mogą nieść korzyść firmom.

Myślę, że ciekawostką będzie jedno z haseł, jakie promuje inteligentny rozwój 2014-2020 i które brzmi „od pomysłu do przemysłu”. Hasło to ma na celu uruchomienie wsparcia dla przedsiębiorców nie tylko w początkowej fazie zakładania firmy, ale także w etapach następnych, czyli także w czasie prac rozwojowych i wdrożenia.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60