You are here

Internacjonalizacja w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020

O tym jak ważne jest unowocześnienie przedsiębiorstwa nie trzeba nikogo przekonywać. Chęć wyjścia na rynki zagraniczne deklaruje coraz więcej polskich przedsiębiorców. Nic dziwnego, ponieważ może przynieść to korzyści, które nawet trudno przewidzieć. Polscy przedsiębiorcy powinni skupić się przede wszystkim na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, aby podwyższyć konkurencyjność swoich firm nie tylko na rynku krajowym, ale również zagranicznym.

Pomocna podczas tego procesu będzie na pewno przeprowadzana internacjonalizacja w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020, która zarezerwowana jest dla przedsiębiorstw sektora MŚP. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej w ramach drugiego, najbardziej dofinansowanego programu unijnego czyli Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

PO IR wspiera budowanie nowej, innowacyjnej europejskiej gospodarki poprzez realizację określonych celów, wśród których znajduje się internacjonalizacja w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020. Efektem wsparcia PO IR będzie nie tylko zacieśnienie współpracy między przedsiębiorstwami, ale również przyciągnięcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych uwzględniających działalność B+R.

Podczas tworzenia projektów w ramach PO IR należy położyć nacisk na projekty systemowe i pilotażowe, których efektywność realizacji będzie wyższa na poziomie krajowym. Polscy przedsiębiorcy powinni pamiętać o tym, że projekty powinny przyczynić się do nawiązania kontaktów z zagranicznymi kontrahentami i poszerzenia rynków zbytu polskich innowacyjnych produktów i usług.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60