You are here

Internacjonalizacja w ramach POIR

Internacjonalizacja jest procesem umiędzynarodowienia działalności gospodarczej firm, rozszerzenia ich działalności oraz przejścia z rynku krajowego na rynki zagraniczne.

Formy, w jakich przedsiębiorstwa dokonują procesu internacjonalizacji to np. eksport (pośredni i bezpośredni), kontrakty menedżerskie, franczyza, spółka joint venture, sojusze strategiczne itp.

Unia Europejska przewiduje wsparcie procesu jakim jest internacjonalizacja. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli starać się o dofinansowanie i rozwijać swoje firmy. Jest to bardzo atrakcyjna propozycja ze strony UE.

Internacjonalizacja w ramach POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój) obejmuje dwa główne zakresy tematyczne. Są to:
→polskie mosty technologiczne skierowane na rozwój na rynkach pozaeuropejskich, które uwzględniają następujące etapy projektu:
-usługi szkoleniowe,
-usługi doradcze,
-uczestniczenie w specjalistycznych konferencjach, które organizuje się w docelowych regionach,
→wspieranie biznesmenów w zakresie promowania polskich marek produktów.

Internacjonalizacja w ramach POIR to świetna szansa dla osób prowadzących działalność gospodarczą zwłaszcza, że obejmuje różne typy beneficjentów. Stąd też mogą z niej skorzystać małe, średnie, duże przedsiębiorstwa.
Szczególnie atrakcyjny jest też fakt, że głównym źródłem wsparcia mają być dotacje bezzwrotne.

Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu pozyskania dotacji, zadzwoń do naszych specjalistów. Przedstawią Ci oni wszelkie szczegóły. Zachęcamy do kontaktu!

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60