You are here

Jak dostać dotację POIR?

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 pojawia się 6 krajowych programów operacyjnych oraz 16 regionalnych programów operacyjnych. Jednym z krajowych programów jest POIR.

POIR, a właściwie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to program, którego głównym zadaniem jest wzrost innowacyjności. Nie wiadomo jeszcze jednak jak dostać dotację POIR. Istnieją jednak pewne założenia tego programu i są już one powszechnie dostępne.

Wiemy, że na dofinansowanie mogą liczyć przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP), jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu (IOB) oraz podmioty zrzeszające wcześniej wymienionych beneficjentów – są to konsorcja, klastry oraz platformy technologiczne.

Jak już zostało wspomniane PO IR zakłada przede wszystkim wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskich produktów na rynku międzynarodowym. Współpraca pomiędzy sektorem przedsiębiorstw oraz sektorem nauki to właściwy krok, aby innowacyjność w Polsce osiągnęła wyższy poziom. Jeżeli zastanawiasz się „jak dostać dotację POIR” jako przedsiębiorstwo warto pomyśleć właśnie nad współpracą z instytucją naukową.

Przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie z Unii Europejskiej na:

- Łatwiejszy dostęp do kapitału przeznaczonego na innowacje – chodzi tu o rynek funduszy typu venture capital lub aniołów biznesu.
- Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach – środki na tworzenie działów badawczych i laboratoriów w firmach.
- Innowacje nietechnologiczne, czyli np. działania promujące innowacyjność oraz kształtowanie innowacyjnych postaw w społeczeństwie
- Zwiększenie działalności za granicą – udział w programach promocji, targach i misjach.

Twoja firma ma pewną ideę związaną z powyższymi celami? Odwiedzaj naszą stronę i już wkrótce dowiesz się jak dostać dotację POIR.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60