You are here

Jak duże jest dofinansowanie na e-biznes?

Zapytaliśmy PARP jak duże jest dofinansowanie na e-biznes. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że dofinansowanie na e-biznes wynosi maksymalnie 560 000 zł. Unia Europejska pokrywa 70 lub 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację tego projektu. Procentowa wielkość wsparcia jest uzależniona od wieku przedsiębiorców składających wniosek. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej sytuacja jest bardzo prosta a mianowicie wnioskodawca, który nie ukończył 27 roku życia może uzyskać 80 % wsparcia. Szanse takie mają też spółki cywilne ale pod warunkiem, że obydwaj wspólnicy nie ukończyli 27 lat. W pozostałych przypadkach UE zwraca 70% poniesionych kosztów. Jeśli wahasz się jak duże jest dofinansowanie na e-biznes w Twoim przypadku zapytaj o to naszego eksperta.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60