You are here

Jak otrzymać dotację na e-biznes?

Aby otrzymać dotację na e-biznes należy złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Działania POIG 8.1. Wniosek taki sporządza się w generatorze wniosków przygotowanym przez PARP. Można je aplikować on-line do ostatniego dnia zakończenia naboru ponieważ kolejność ich składania nie ma żadnego wpływu na ocenę. Czasem lepiej złożyć bardziej dopracowany wniosek kilka dni później niż kilka dni wcześniej a z błędami. Aby otrzymać dotację na e-biznes trzeba być mikro lub małym przedsiębiorcą działającym krócej niż 12 miesięcy na dzień składania wniosku. Pomysł jest oceniany pod względem różnych kryteriów podczas oceny formalnej, oceny merytorycznej fakultatywnej oraz oceny merytorycznej obligatoryjnej. Po każdym etapie PARP przesyła wnioskodawcy informację z decyzją w tej sprawie. Jeśli wniosek zostaje odrzucony Wnioskodawca może złożyć pisemny protest. Jeśli PARP go nie zaakceptuje Beneficjent może pozyskac dotację na e-biznes w kolejnym naborze tego samego programu.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60