You are here

Jak otrzymać dotację POIR?

Jeżeli w ostatnim czasie zastanawiałeś się, jak otrzymać dotację POIR, a nie znalazłeś odpowiednich informacji w tym temacie, to postaram się, aby wszystko to zostało Ci w pełni zrozumiale wyjaśnione.

Wydaje mi się, że należy zacząć od tego, co to w ogólne jest PO IR i jak otrzymać dotację POIR. Otóż jest to Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Jest to jeden z sześciu programów, jakie zostały opracowane dla Polski w ramach dotacji z Unii Europejskie przydzielonej Polsce na lata 2014-2020. Wspomniany program ma za zadanie wesprzeć polską gospodarkę w rozwoju i wprowadzaniu coraz to nowszych innowacji, co jednak wiąże się z wysokimi wydatkami. Jak wiadomo gospodarka naszego kraju jest w nieciekawej sytuacji, dlatego trzeba realizować wyznaczone zadania na jak najwyższym poziomie, aby podnieść poziom kraju, a zarazem poprawić warunki życia.

Ogólnie można napisać, że program ten dotyczy rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, pogłębiania starych oraz budowaniu nowych połączeń pomiędzy sektorem nauki i przedsiębiorcami, a także zwiększeniu jakości badań oraz poszerzenie pozycji krajowych jednostek naukowych.

Cele jakie zostały Polsce wyznaczone, to:

→ wsparcie badań i innowacyjności polskiej gospodarki, co jest zdecydowanym priorytetem,
→ wzmocnienie koordynacji w celu podniesienia efektywności realizowanych inwestycji,
→ polepszenie wykorzystania istniejącej aparatury badawczej,
→ zwiększenie zaangażowania sektora prywatnego w finansowanie działalności B+R,
→ koncentrowanie się na wybranych obszarach w celu podniesienia jakości prowadzonych badań.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60