You are here

Jak pozyskać dotację z działania 1.1

Działanie 1.1 dotyczy osi priorytetowej 1 - rozwój i innowacje w MŚP. Głównym celem jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.

Oś priorytetowa 1 ukierunkowana jest na realizację przedsięwzięć dotyczących przede wszystkim: rozwiązań innowacyjnych w MŚP, systemowego wspierania przedsiębiorczości, promocję gospodarczą regionu, poza-dotacyjnych instrumentów finansowych dla MŚP oraz regionalnej sieci transferu rozwiązań innowacyjnych.

Jak pozyskać dotację z działania 1.1? Otóż należy należeć do grupy beneficjentów tego działania, do których należą:
-przedsiębiorcy
-instytucje otoczenia biznesu
-jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
-szkoły wyższe
-jednostki naukowe
-organizacje pozarządowe
-partnerzy społeczni i gospodarczy
-jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

Oprócz tego osoby pragnące starać się o dofinansowanie w ramach tego programu powinny dokładnie przeczytać jego wytyczne, by dowiedzieć się jaki projekt napisać i jak pozyskać dotację z działania 1.1.
Jeżeli Państwo należą do grupy beneficjentów tego działania to warto rozpocząć pisanie swojego projektu. Od wielu lat działamy w tej branży i doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest to najprostsze zadanie, dlatego właśnie oferujemy Państwu naszą pomoc podczas sporządzania wniosku o dofinansowanie. Gwarantujemy, że wszystko zostanie wykonane prawidłowo i w terminie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą dostępną na stronie oraz do kontaktu z naszym konsultantem w celu omówienia szczegółów.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60