You are here

Jak pozyskać dotację z poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej ?

Jak pozyskać dotację z poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej? Pytanie to jest bardzo popularne. Sama dotacje sprawia wrażenie bardzo dobrej okazji do pozyskania dodatkowych funduszy na rozwój. Jednak kiedy przychodzi czas, by ją pozyskać jest znacznie trudniej.

Pozyskiwanie dotacji unijnych wiąże się z spełnieniem licznych wymogów. O dotacje mogą się ubiegać tylko Ci, którzy spełniają wszystkie wymogi stawiane przez programy unijne. Przed sporządzeniem wniosku koniecznością jest zapoznanie się z wszelkimi załącznikami i regulaminami oraz instrukcją sporządzania wniosku. Sporządzenie i złożenie wniosku to najważniejszy etap. Bowiem to od tego dokumentu zależy to czy dotacja zostanie przyznana. Nie jest to jednak łatwe.

Jak pozyskać dotację z poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej - łatwo? Skontaktuj się z nami, a przekonasz się.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60