You are here

Jak pozyskać dotację z poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje

Jak pozyskać dotację z poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje dla MŚP? Z pomocą czy samemu? Oto odpowiedź.

Pozyskanie dotacji unijnej nawet z Regionalnych Programów Operacyjnych nie jest łatwe. Sam przedsiębiorca na ogół nie jest w stanie samodzielnie sporządzić wniosku, a jeżeli nawet podjąłby się tego zadania, zajmie mu ono dużo czasu i będzie wymagało sporych nakładów pracy. Pozyskiwanie dotacji unijnych warto zostawić specjalistom.

Pozyskiwanie dotacji unijnych to działalność naszej firmy. Jeżeli planujesz starać się o dofinansowanie unijne, koniecznie skorzystaj z naszej pomocy. Czekamy na Twój kontakt.

O poddziałaniu 1.2.3 "Bony na innowacje dla MŚP".

Ten program skierowany jest do MŚP, prowadzących działalność na terenie województwa dolnośląskiego. Oferuje on środki na pokrycie części kosztów, związanych z zakupem usługi badawczo-rozwojowej. Całkowita alokacja środków w tym programie to około 3,5 miliona złotych.

Skorzystaj z dotacji! Skontaktuj się z nami!

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60