You are here

Jak pozyskać dotację z poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Jak pozyskać dofinansowanie z poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej może być pytaniem wielu przedsiębiorców. Pozyskanie dofinansowania z poddziałania 2.3.4 możliwe jest tylko wtedy, gdy jeden z beneficjentów podejmie się realizacji projektu ochrony własności przemysłowej (np. patentu), a wcześniej sporządzi i złoży wniosek konkursowy.

Poprawne sporządzenie oraz złożenie wniosku konkursowego jest dużym utrudnieniem w pozyskiwaniu dotacji unijnych. Tak samo trudne jest, gdy pozyskuje się dofinansowanie z poddziałania 2.3.4 PO IR "Ochrona własności przemysłowej". Dlatego wszystkich beneficjentów tego programu zapraszamy do skorzystania z usług naszej firmy.

Poddziałanie 2.3.4 PO IR ma na celu pomóc w realizacji ochrony własności przemysłowej lub w jej uzyskaniu. O środki z tego programu starać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Nabór wniosków trwa. Wykorzystaj okazję!

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60