You are here

Jak pozyskać finansowanie na internacjonalizację?

Jak pozyskać dofinansowanie na internacjonalizację? Na pewno wiele przedsiębiorców, będzie chciało dowiedzieć się więcej na ten temat. Dlatego warto będzie zapoznać się z kilkoma możliwościami, jakie stwarza Unia Europejska.

Dotacje na internacjonalizację można pozyskać z Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój w ramach realizacji jednego z działań. Dokładnie jest to działanie 3.2 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności.

Jednak PO IR to nie jedyny program europejski, który wspiera internacjonalizację przedsiębiorstw. Do grona programów wspierających internacjonalizację firm, należą RPO. W jednym z swoich działań 1.4 - internacjonalizacja gospodarki regionalnej, kierują dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach wsparcia jednostki z sektora MŚP mogą otrzymać wsparcie na wdrożenie i promocje swoich produktów i usług na rynkach zagranicznych.

Dofinansowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw jest celem innych programów, takich jak - GO_GLOBAL czy Duży Bon. W każdym jednak przypadku ważne jest właściwe sporządzenie wniosku, by zwiększyć szansę na otrzymanie wsparcia. Wszystkich, który potrzebują pomocy w tej kwestii, zapraszamy do kontaktu z nami.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60