You are here

Jak uzyskać dofinansowanie z poddziałania 1.1.1

Pojawił się jeden z harmonogramów naborów wniosków na dotacje ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jednym z działań jakie będą prowadzone jest podziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka”, projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wszyscy przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem dotacji na pewno zastanawiają się jak uzyskać dofinansowanie z poddziałania 1.1.1. Pierwszym z warunków jakie należy spełnić jest prowadzenie działalności gospodarczej w formie mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, bo taka grupa podmiotów została wskazana jako potencjalni beneficjenci. Kolejnym ważnym aspektem jest stworzenie odpowiedniego projektu, który otrzyma największa liczę punktów i pozyska dofinansowanie. Wsparcie z programu skierowane jest w szczególności na projekty, które:

stwarzać będą stabilne stanowiska pracy,
wprowadzać będą na rynek nowe, innowacyjne produkty oraz usługi,
zwiększać będą aktywność eksportową polskich przedsiębiorców,
wpływać będą na oszczędność surowców i energii a także ograniczenie szkodliwych substancji, które wydzielane są w następstwie różnorodnych procesów produkcyjnych,
obejmować będą swoim zakresem badania przemysłowe oraz prace rozwojowe związane z poprawą rozwiązań technologicznych.

Przewidziana wysokość wsparcia finansowego jakie będą mogli pozyskać przedsiębiorcy w okresie dofinansowania 2014-2020 wynosi 1,9 mld euro. Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości jak uzyskać dofinansowanie z poddziałania 1.1.1 zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami, które przedstawią Państwu naszą ofertę.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60