You are here

Jak uzyskac dotacje z 8.1?

Jak uzyskac dotacje z 8.1? Nie jest to aż tak trudne. Proces rozpatrywania wniosku wygląda następująco: złożenie wniosku rozpoczynamy od złożenia go w jednej z Regionalnych Instytucji Finansujących. Wniosek jest rejestrowany w RIF, zostaje mu nadana data złożenia wniosku i trafia do oceny formalnej. W trakcie tej oceny RIF może poprosić nas o wniesienie poprawek do wniosku - mamy na to do 3 dni od otrzymania pisma z prośbą o poprawki. RIF na ocenę formalną naszego wniosku ma 30 dni od daty jego złożenia. Następnie odrzuca wniosek informując nas o tym pisemnie lub akceptuje go i przesyła go do oceny merytorycznej. Pozytywne przejście oceny merytorycznej fakultatywnej, gwarantuje nam zatwierdzenie wniosku do dofinansowania. Potem wystarczy tylko podpisać umowę i realizować nasz projekt.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60