You are here

Jaka data uważana jest za datę złożenia wniosku?

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego rejestracji w Generatorze Wniosków.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60