You are here

Konkurs horyzontalny 1.2.1

Konkurs horyzontalny 1.2.1 o nazwie "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw" to kolejna z licznych możliwości otrzymania dotacji na badania i rozwój.

Konkurs ten wchodzi w skład:

I osi priorytetowej RPO woj. dolnośląskiego - "Przedsiębiorstwa i innowacje"
Działania 1.2 - „Innowacyjne przedsiębiorstwa”
Podziałania 1.2.1 - „Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny”
oraz schematu 1.2. B czyli "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw"

Dowiedz się więcej o tym konkursie na naszej stronie lub skorzystaj z profesjonalnej pomocy naszych ekspertów.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60