You are here

Kreatywna Europa

Program „Kreatywna Europa” wszedł w życie ze styczniem bieżącego roku. Ma ona do wykorzystania 1,46 mld EUR. Co może liczyć na wsparcie? Na pewno takie obszary jak kino, teatr, literatura, telewizja.

Kreatywna Europa dofinansowywać będzie m.in. artystów, kina, filmy, tłumaczenia książek. Jak nie trudno zauważyć program ten kładzie duży nacisk na kulturę. Małe podmioty z sektora kultury i sektora kreatywnego będzie miało szansę na uzyskanie około 750 mln EUR kredytu. Kreatywna Europa zawiera w sobie dwa podprogramy: Kultura i Media. Zadaniem tego pierwszego jest wspieranie sztuk widowiskowych oraz dziedzictw kultury, zaś tego drugiego dofinansowanie kina oraz sektora audiowizualnego.

Wsparcie otrzymają także takie inicjatywy jak Europejska Stolica Kultury, znak dziedzictwa kulturowego oraz Europejskie Dni Dziedzictwa. Program Kreatywna Europa jest programem wspierającym kulturę. Miejmy nadzieję, że pieniądze w ramach tego programu zostaną dobrze rozgospodarowane i przyniosą jak najwięcej korzyści dla naszego kraju.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60