You are here

Kreatywna Europa 2014 - 2020

Kreatywna Europa 2014 – 2020 to program operacyjny realizowany podczas nowej perspektywy finansowej przez Komisje Europejską wspierający sektory kultury, filmu. Projekt w dużym stopniu jest kontynuacją programu działającego w latach 2007-2013 Kultura i MEDIA.

Program Kreatywna Europa 2014-2020 ma składać się z następujących podprogramów: Kultura, Media oraz część międzysektorową. Kultura ma zapewnić dofinansowanie sztuk widowiskowych i wizualnych, dziedzictwa i inne dziedziny, natomiast MEDIA finansuje kina i sektory audiowizualne. Nowy komponent międzysektorowy będzie umożliwiał współpracuję w zakresie polityki, środków przekrojowych oraz nowy instrument gwarancji finansowej. Projekt Kreatywna Europa wspiera:
- międzynarodowe projekty współpracy- między organizacjami działającymi w sektorze kultury i kreatywnym Unii Europejskiej,
- sieci współpracy kulturalnej- pomoc sektorom kultury i kreatywnym działać poza granicami kraju i wzmocnić ich konkurencyjność,
- tłumaczenia i promocję utworów literackich,
- platformy operatorów kultury, które pomagają początkującym artystom,
- szkolenia- przeznaczone dla osób działających w branży audiowizualnej,
- rozwój i podprodukcję- szczególnie filmów fabularnych, animowanych, kreatywnych dokumentów oraz gier wideo dla kina , telewizji.

Głównymi beneficjentami programu Kreatywna Europa 2014 – 2020 to: filmowcy dystrybutorzy, agenci sprzedaży, a także artyści i pracownicy sektora kultury, wydawcy. Budżet na cele i realizację programu, zostało przeznaczonych 1,46 mld euro. Jest znacznie więcej pieniędzy niż w latach poprzednich.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60