You are here

Kto może otrzymać dotację POIR?

W ostatnim czasie o dofinansowaniach z Unii Europejskiej można usłyszeć i przeczytać wiele. Informacje jakimi zasypują nas media i gazety, ale na ogół stwarzają one wrażenie, że każdy może starać się o pieniądze unijne na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub poprawę kondycji firmy już istniejącej.

Nie takie to łatwe, jak mogło by się wydawać niektórym osobom. Beneficjentami, bo tak prawnicy określają osoby, które korzystają z cudzych świadczeń, mogą zostać członkowie poszczególnych grup. Dokładniej rzecz ujmując, beneficjentem może zostać osoba fizyczna, osoba prawna jak i również organizacja, która otrzymała kredyt, została jej udzielona gwarancja lub różnego rodzaju poręczenie. Tak właśnie, osoby korzystające z pomocnych środków pieniężnych, jakie oferuje Unia Europejska, mogą zostać nazwane beneficjentami.
Jeżeli nadal zastanawiasz się, kto może otrzymać dotację PO IR, to mam dla Ciebie pewne konkrety. Ustalono już, że odbiorcami (beneficjentami) nowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój mogą zostać grupy takie, jak:

→ jednostki naukowe,
→ przedsiębiorstwa,
→ instytucje z otoczenia biznesu,
→ podmioty łączące podmioty wsparcia,
→ krajowe klastry kluczowe.

Program ten kładzie większy nacisk na współpracę pomiędzy sektorami nauki i biznesu. Powinny one zwiększyć komercjalizację wyników prac B+R, co docelowo zapewni lepsze i efektywniejsze wykorzystanie ich w gospodarce. Celem takich działań opartych na wiedzy powinny być znaczne korzyści nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla całego społeczeństwa w Polsce.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60