You are here

Kto może pozyskać dofinansowanie z działania 1.1.1

Działanie 1.1.1 to jeden z projektów jakie realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Najważniejszym zagadnieniem dla podmiotów gospodarczych jest odpowiedź na pytanie kto może pozyskać dofinansowanie z działania 1.1.1. Jest to projekt, który skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw. To grupa podmiotów gospodarczych, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników oraz osiągają roczne obroty lub generują całoroczny bilans o wartości nie przekraczającej 2 milionów euro.

Fundusze unijne pozyskają projekty, który wpływać będą na:

-wdrożenie na rynek nowych produktów i usług o wysokiej jakości,
-zaoszczędzenie surowców oraz energii a także ograniczenie emisji do środowiska szkodliwych substancji,
-powstawanie nowych a przede wszystkim stałych miejsc pracy,
-pobudzenie aktywności eksportowej firm.

Wsparcie dla powstawania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw jest niezbędne, ponieważ jest to grupa podmiotów gospodarczych, która najczęściej borykają się z problemem pozyskania kapitału, który niezbędne jest dla rozwoju prowadzonej działalności. Jeśli będzie już wiadomo kto może pozyskać dofinansowanie z działania 1.1.1, zainteresowane podmioty gospodarcze będą już wiedzieć czy będą miały możliwość składania wniosku o dofinansowanie unijne. Całym proces pozyskania dotacji jest czasochłonny i wymaga od przedsiębiorców wiele pracy. Do wykonania jest wiele formalności, spełnienie wszystkich wytycznych jest niezbędne aby cały proces ubiegania się o dotację unijną zakończył się dla przedsiębiorcy pomyślnie.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60