You are here

Kto może pozyskać dofinansowanie z działania 1.2.1

Zastanawiasz się kto może pozyskać dofinansowanie z działania 1.2.1? Beneficjentami poddziałania są: przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:
- jednostek naukowych;
- uczelni, w tym spółek celowych uczelni;
- organizacji pozarządowych;
- instytucji otoczenia biznesu.

Poddziałanie to wspiera projekty B+R. Jesteś zainteresowany pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 1.2.1 ? Skontaktuj się z nami i zdecyduj się na pomoc doświadczonych ekspertów. Zapraszamy!

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60