You are here

Kto może pozyskać dofinansowanie z poddziałania 1.1.2?

Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej ma za zadanie wspierać przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoją działalność biznesową. Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu początkowych etapów wejścia firmy na rynek.

Celem wsparcia z tego poddziałania jest wprowadzenie produktu na rynek krajowy lub zagraniczny oraz zwiększanie jego efektywności sprzedaży.

Okres wsparcia rozwoju przedsiębiorstwa może wynieść nawet 24 miesiące. Osoba, której udało się pozyskać dofinansowanie ma obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej okres trwałości projektu.

Projekt oceniany będzie pod względem potencjału rynkowego oraz innowacyjności produktu opracowanego w ramach poddziałania 1.1.1..

Kto może pozyskać dofinansowanie z poddziałania 1.1.2?
Dofinansowanie przeznaczone jest dla małych przedsiębiorstw. Całkowita alokacja poddziałania wynosi 140 148 730 EUR. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi 85%.

Przedsiębiorcy mogą zwiększyć swoje szanse na pozyskanie dofinansowania powierzając swój projekt w ręce ekspertów, którzy dokonają wszystkich formalności.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60