You are here

Kto może pozyskać dofinansowanie z poddziałania 1.2.3

Rozpoczął się nabór wniosków konkursowych w ramach poddziałania 1.2.3 RPO Małopolskiego. Program umożliwia pokrycie części kosztów realizacji projektu, polegającego głównie na zakupie usługi badawczo-rozwojowej.

Kto może pozyskać dofinansowanie z poddziałania 1.2.3 "Bony na innowacje dla MŚP"?

O dofinansowanie z poddziałania 1.2.4 "Bony na innowacje dla MŚP" mogą się starać przedsiębiorstwa należące do MŚP (mikro, małe i średnie jednostki gospodarcze). Dotacja dotyczy tylko tych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego, co jest potwierdzone wpisem w odpowiednim rejestrze.

Na jakie usługi można otrzymać dofinansowanie?

Otrzymane środki z poddziałania 1.2.3 RPO Małopolskiego można przeznaczyć na:
zakup usługi badawczo-rozwojowej. Dotyczyć ona musi opracowania lub rozwoju usługi bądź produktu lub zmiany procesowej.
zakup usługi związanej z wzornictwem,
zakup usługi dotyczącej ochrony własności intelektualnej.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60