You are here

Kto może pozyskać dofinansowanie z programu poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych

Zastanawiasz się kto może pozyskać dofinansowanie z programu poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych. Odpowiedź jest prosta. Program ten przeznaczony jest dla wszystkich polskich podmiotów publicznych oraz prywatnych, a także organizacji pozarządowych będących osobami prawnymi i działających w interesie publicznym.

Wnioskodawcami mogą być m.in. instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia, domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty założycielskie, organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia, uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych.

Chcesz pozyskać więcej informacji? A może myślisz o powierzeniu dofinansowania w ręce ekspertów? Poznaj naszą ofertę i podejmij współpracę. Zapraszamy do kontaktu.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60