You are here

Kto może pozyskać dofinansowanie z RPO poddziałanie 1.2.1

Czym jest poddziałanie 1.2.1?

Poddziałanie 1.2.1 jest Programem Operacyjnym mającym na celu wsparcie osób młodych pozostających bez pracy. Program ten wszedł w życie wraz z nową perspektywą finansową przeznaczoną na rok 2014 – 2020.

Kto może pozyskać dofinansowanie z RPO poddziałanie 1.2.1?
Dofinansowanie z RPO poddziałanie 1.2.1 pozyskać mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje z otoczenia biznesu, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja jednostek naukowych lub organizacji pozarządowych, jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zgoda na wprowadzenie do przedsiębiorstwa komercjalizacji wyników prac B+R bądź udzielenie licencji innemu przedsiębiorstwu na projekt.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi specjalistami. Zajmujemy się sporządzaniem wniosków o dofinansowanie.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60