You are here

Kto może ubiegać się o dotację w ramach programu niskiej emisji dla miasta Kraków

Ostatnio coraz więcej słyszy się na temat ochrony środowiska i podjętych działań w tym kierunku. Z dnia na dzień przybywa ochotników, którzy deklarują chęć pomocy środowisku, w którym żyjemy. Kraków także przyłączył się do programu niskiej emisji. Jesteś z Krakowa i chcesz zrobić coś, aby przyszłość była dla nas bardziej przyjazna? Dowiedz się więc, kto może ubiegać się o dotację w ramach programu niskiej emisji dla miasta Kraków.

Gmina Miejsca Kraków ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji docelowej, których celem będzie poprawa ochrony środowiska. Dotacja może być udzielona na działania takie jak trwała zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, instalacja odnawialnego źródła energii, podłączenie ciepłej wody użytkowej do miejskiej sieci ciepłowniczej związane z likwidacją palenisk węglowych.

Na pytanie kto może ubiegać się o dotację w ramach programu niskiej emisji dla miasta Kraków odpowiedź jest prosta. Wnioski o udzielenie dotacji składać mogą podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
JESTEŚ Z KRAKOWA I CHCESZ WESPRZEĆ OCHRONĘ ŚRODOWISKA? ZŁÓŻ WNIOSEK O DOTACJE I ZACZNIJ DZIAŁAĆ!

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60