You are here

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) to bezzwrotna pomoc finansowa skierowana do państw UE. To dodatkowa pomoc zagraniczna dla nowo przyjętych państw Unii Europejskiej. Darczyńcami są kraje takie jak Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein.

Beneficjentami są ubogie kraje UE, co wyznacza się po wskaźniku Produktu Krajowego Brutto. Celem jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, wspieranie nowych członków UE w jej rynku wewnętrznym oraz wspieranie bilateralnej współpracy.
Środki te kierowane są do wszystkich instytucji sektora publicznego i prywatnego oraz instytucji pozarządowych danego kraju.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się o organizowanych naborach w ramach środków z UE, które umożliwią Ci realizację projektu to zapraszamy do kontaktu w naszą firmą.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60