You are here

Miejsce składania wniosków do programu niskiej emisji dla miasta Kraków

Smog, dziura ozonowa, kwaśne deszcze czy efekt cieplarniany to tylko niektóre z konsekwencji nadmiernej emisji dwutlenku węgla, której poziom w ostatnim czasie nieustannie rośnie. Nie przyczyniają się do tego tylko przemysłowcy i ich fabryki, ale większość mieszkańców Krakowa, którzy wciąż używają pieców spalających węgiel.

Na szczęście władze nie obserwują biernie zaistniałej sytuacji, ale podejmują środki zaradcze. Jednym z nich jest program w ramach którego pozyskuje się dofinansowanie na zainstalowanie w gospodarstwach domowych proekologicznych pieców. Aby pozyskać dodatkowe fundusze należy wypełnić odpowiedni formularz i dostarczyć go w miejsce składania wniosków do programu niskiej emisji dla miasta Kraków. Punktami ich odbioru są:

- Urząd Miasta Krakowa,
- Kancelaria Magistratu pl.Wszystkich Świętych 3/4
- Punkt Obsługi Mieszkańców os. Zgody.

Przynosić je można w dowolnym terminie, aż do wyczerpania środków finansowych, które zostały przeznaczone na to przedsięwzięcie. Z autopsji wiadomo, że budżet nie wystarczy na dofinansowanie wszystkich, dlatego zaleca się pośpiech. Reguły, czas i miejsce składania wniosków do programu niskiej emisji dla miasta Kraków zostały określone w Uchwale Rady Miasta, z odpowiednim uprzedzeniem, dlatego formularze można zanosić nawet dziś.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60