You are here

Miejska sieć ciepłownicza w Krakowie

Miejska sieć ciepłownicza jest systemem, który służy do transportu ciepła od samego źródła do miejsca odbioru. W przypadku Krakowa ciepło oraz woda grzewcza transportowana jest czterema głównymi magistralami ciepłowniczymi. Szacuje się, że całkowita długość sieci ciepłowniczej wynosi ok. 789 km. Podłączenie do tej sieci mam miejsce poprzez węzły przyłączeniowe indywidualne, a także węzły grupowe. Warto wspomnieć, że sieć ciepłownicza w Krakowie składa się na obecną chwilę z ok. 9300 węzłów przyłączeniowych. Technologia pozwala wprowadzić różnego rodzaju uproszczenia w tym temacie, ponieważ aż 90% węzłów zostało wyposażonych w automatykę pogodową. System ten daje możliwość podłączenia każdego odbiorcy, którego lokalizacja znajduje się w obszarze jego działania.

Miejska sieć ciepłownicza w Krakowie ma coraz więcej odbiorców, co spowodowane jest koniecznością wymiany pieców węglowych na nowe i bardziej ekologiczne. Większość osób związanych z tym tematem wybiera właśnie sieć ciepłowniczą, ponieważ jest to bardzo prosty i bezpieczny sposób pozyskiwania ciepła do mieszkania.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60