You are here

Na co można uzyskać dotację?

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało napływ kapitału w ramach programów rozwoju gospodarczego. Wiele firm sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw korzysta z dotacji unijnych w celu wdrożenia i świadczenia innowacyjnych usług. W 2013 roku na dofinansowania w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka przeznaczono około 537 mln zł, które zostały rozdysponowane w ramach 14 działań.

Na co można uzyskać dotację?W ostatnim czasie najpopularniejszym kanałem komunikacji, a także dystrybucji jest sieć Internet. Coraz więcej przedsiębiorstw zaczyna aktywnie wykorzystywać sieć internetową w celu reklamowania, sprzedaży lub świadczenia swoich usług. W ramach działania 8.1 Programu Innowacyjna Gospodarka przedsiębiorca może uzyskać wsparcie finansowe w dziedzinie gospodarki elektronicznej, z przeznaczeniem na rozwój e- usługi. E- usługa jest świadczona poprzez Internet, w sposób całkowicie automatyczny, bez bezpośredniego zaangażowania człowieka. Warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach tego działania jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej e-usługi.

Inną opcją jest uzyskanie dofinansowania w ramach działania 8.2. Polega ono wdrożeniu rozwiązania elektronicznego biznesu B2B, co prowadzi do zintegrowania systemów informatycznych przedsiębiorstw. O dofinansowanie może się ubiegać przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna pod warunkiem, że w wyniku realizacji projektu będzie współpracować z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorstwami.

W ramach dofinansowania projektu można uzyskać dotację na zakup innowacyjnych technologii informatycznych, przygotowanie i stworzenie platformy internetowej oraz projektu graficznego, koniecznych do wdrożenia usługi, zakup sprzętu elektronicznego, zakup usług firm zewnętrznych świadczących usługi konieczne do prawidłowego funkcjonowania biura, a także na wynagrodzenia dla zatrudnianych pracowników oraz na kampanię promocyjną. Po więcej informacji należy się skontaktować z naszym biurem.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60