You are here

Na jaką działalność nie można pozyskać dofinansowania?

Zakresy działalności gospodarczej, które nie podlegają dofinansowaniu w ramach Działania 8.1:
1.produkcja lub wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych;
2. produkcja lub wprowadzanie do obrotu napojów alkoholowych,
3. produkcja lub wprowadzanie do obrotu treści pornograficznych,
4. obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
5. gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach i gry na automatach o niskich wygranych,
6. produkcja lub wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
7. świadczenie usług poczty elektronicznej, usług hostingu oraz usług związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych, obrót handlowy produktami.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60