You are here

Nabór wniosków 1.1 RPO dolnośląskie

Wszystkie małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa, które od ponad dwóch lat prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego mogą ubiegać się o dotację w ramach programu 1.1 RPO.

Nabór wniosków 1.1 RPO dolnośląskie ogłoszony został 17.07.2014, a składanie formularzy aplikacyjnych możliwe jest od 20.07.2014. Program ma na celu udzielenie finansowego wsparcia przedsiębiorstwom, które planują inwestycje związane z ruchomymi środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi, które zaliczyć można do innowacyjnych. Otrzymaną pomoc finansową przeznaczyć można będzie na zakup wymienionych wyżej środków i wartości, zakup usług doradczych i analiz związanych z projektami, czy specjalistycznych szkoleń mających ułatwić jego realizację.

Formularze składać można do 16.09.2014 roku, wtedy to zakończony zostanie nabór wniosków 1.1 RPO dolnośląskie. Aby wziąć udział w konkursie należy opracować projekt, zweryfikować jego zgodność z założeniami programu, skompletować dokumentację i złożyć stosowny wniosek.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60