You are here

Nabór wniosków 1.5 RPO mazowieckie

W ostatnich dniach w Internecie pojawia się wiele pytań, z którymi wiążę się nabór wniosków 1.5 RPO Mazowieckie. Głównie pytają Państwo o termin, miejsce i sposób składania wniosków. W związku z tym postanowiliśmy w jednym miejscu zgromadzić dla Państwa odpowiedź na każde z tych zagadnień.

 • Termin składania wniosków
 • Wniosek w wersji elektronicznej można składać poprzez system MEWA od 30 lipca przez miesiąc, a więc do 31 sierpnia 2014 roku. Natomiast papierową wersję należy razem z załącznikami dostarczyć osobiście w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w terminie do 5 września 2014 roku.

 • Termin rozstrzygnięcia konkursu
 • Termin na opublikowanie wyników konkursu wyznaczono na IV kwartał 2014 roku. Jednak wszystko to może się opóźnić, a więc datę należy na bieżąco śledzić, by wiedzieć czy nie doszło do jakichś zmian. Projekty, które zostaną wybrane, w formie listy będą opublikowane na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU).

 • Miejsce składania wniosków
 • Jak już zostało wspomniane powyżej, wnioski można składać elektronicznie lub osobiście. W tym drugim przypadku w Punkcie Przyjmowania Wniosków w siedzibie MJWPU na ulicy Jagiellońskiej 74, 03-301 Warszawa.

 • Sposób składania wniosków
 • Organizatorzy poszli na rękę wnioskodawcom, dając im możliwość, aby nabór wniosków 1.5 RPO Mazowieckie mógł odbyć się poprzez wysyłanie wniosków drogą elektroniczną przy pomocy systemu „Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny” lub w formie tradycyjnej, dostarczając osobiście, wysyłając listem poleconym lub przesyłając kurierem.

  Programy

  Fundusze europejskie

  E-mail:
  kontakt@fundusze-europejskie.net

  Telefon:
  +12 397 76 70, +22 201 27 60