You are here

Nabór wniosków poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Nabór wniosków poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa przeznaczony jest dla przedsiębiorców, konsorcjów przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami pozarządowymi oraz konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.

Projekty, aby miały możliwość otrzymania dofinansowania muszą skupiać się w głównej mierze na tworzeniu oraz rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego.

Nabór wniosków poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – to nasza oferta skierowana dla Ciebie! Oferujemy Ci analizę Twojego wniosku, ocenę szans pozyskania dofinansowania oraz pozyskanie dotacji! Zapraszamy do współpracy!

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60