You are here

Nabór wniosków poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Nabór wniosków na poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, realizowane przez Regionalny Program Operacyjny Dolnego Śląska już trwa. Dla firm z tego terenu to niepowtarzana szansa, by otrzymać wsparcie , które umożliwi wejście na nowe rynki.

Celem podziałania 1.4.1 jest wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw, dzięki pokryciu części kosztów opracowania nowych modeli biznesowych. Opracowanie nowych modeli biznesowych, zakładających między innymi dostosowywanie produktów i usług do warunków na rynkach zagranicznych to najlepsze wsparcie dla firm, które poważnie myślą o rozszerzeniu swoje działalności.

Nabór wniosków na podziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw trwa! Skorzystaj, zanim ta szansa przeminie.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60