You are here

Nabór wniosków poddziałanie 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Nabór wniosków poddziałanie 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw stworzony jest dla MSP oraz Lokalnych Grup Działania, których projekty mają na celu umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim.
Celem działania 1.4 jest wzrost poziomu handlu zagranicznego sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Pozyskanie dofinansowania będzie łatwiejsze z grupą doświadczonych ekspertów. Nabór wniosków poddziałanie 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – oferujemy kompleksową pomoc w zakresie składania wniosków oraz załatwienia formalności. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60