You are here

Nabór wniosków poddziałanie 2.3.4

Nabór wniosków poddziałanie 2.3.4 "Ochrona własności przemysłowej" trwa!

Program jest wsparciem dla tych przedsiębiorstw, które zamierzają realizować projekt uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (m. in. patentów) lub realizacji ochrony prawa własności przemysłowej. O dofinansowanie z poddziałania 2.3.4 PO IR mogą ubiegać się przedsiębiorcy, spełniający kryterium mikro, małej lub średniej jednostki gospodarczej.
Całkowita pula środków przeznaczona na realizację poddziałania wynosi około 50 milionów złotych, z czego około 4,5 milionów dla województwa mazowieckiego, a około 45, 5 milionów dla województw innych niż mazowieckie.
Maksymalne wsparcie dla beneficjentów to 50% kosztów kwalifikujących projekt. Należy jednak mieć na uwagę, że wysokość przyznanego dofinansowania może być różna w zależności od typu beneficjenta.
Pomoc w pozyskaniu dofinansowania z poddziałania 2.3.4 PO IR można otrzymać ze strony naszej firmy. Specjalizujemy się w tym zakresie więc chcąc pozyskać dotacje unijne, warto się z nami skontaktować.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60