You are here

Nabór wniosków poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Trwa nabór wniosków poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne. Poddziałanie to pochodzi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W latach 2015-2023 zostanie na nie przeznaczone blisko 143 mln EURO. Nabór wniosków poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne przeznaczony jest dla projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Projekty takie powinny charakteryzować się nowością przewidywanych rezultatów w stosunku do aktualnego stanu wiedzy i techniki na poziomie światowym.
Uważasz, że Twój projekt powinien otrzymać dotacje w ramach poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne? Pozwól, byśmy napisali za Ciebie wniosek o dofinansowanie! Nasi specjaliście chętnie pomogą Ci osiągnąć sukces.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60