You are here

Nabór wniosków program 1.1.1 POIR

Jednym z konkursów, jakie ruszyły w ostatnim czasie jest nabór wniosków program 1.1.1 POIR przygotowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla firm działających na terenie Polski z uwzględnieniem mikro małych i średnich przedsiębiorstw.

Warunkami wzięcia udziału jest m.in. dobrze sporządzony wniosek i wpis do tak zwanej Krajowej Inteligentnej Specjalizacji przedstawiający innowacyjne produkty i działania badawcze pozwalające na polepszenie sytuacji podmiotu gospodarczego poprzez zwiększenie jego efektywności i rozszerzenie rynków zbytu.

NCBiR w pierwszym rzędzie dofinansowywać będzie projekty powodujące bezpośrednie polepszenie działalności jednostki, a zarazem oddziałujące na zwiększenie wartości ogólnopolskiego miernika PKB i wskaźnika konkurencyjności. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy na ten cel ponad 1 600 000 000 złotych i sfinansuje setki projektów. Przedsiębiorca liczyć może na wsparcie w wysokości nawet 20 mln EURO.

Nabór wniosków program 1.1.1 POIR trwać będzie od 4 maja do 31 grudnia 2015 roku.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60