You are here

Nabór wniosków program pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport

Nabór wniosków program pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mogą oni otrzymać dofinansowanie na przedsięwzięcia wydawnicze: katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów netto kwalifikowalnych.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy są zainteresowani pozyskaniem funduszy unijnych. Nasza pomoc zwiększy szansę na otrzymanie środków umożliwiających realizację projektu. Poznaj ofertę i podejmij współpracę.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60