You are here

Nabór wniosków w ramach działania 1.1

Wraz z nowa perspektywą finansową, która rozpoczęła się w ubiegłym roku, zrodziły się nowe możliwości i szanse dla przedsiębiorców w postaci dotacji finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Opracowanych i skrupulatnie przygotowanych zostało wiele nowych programów, dzięki które stanowiły będą źródła finansowania inwestycji i planowanych przez businessmanów zadań.

Jednym z sześciu programów w ramach, których będzie można starać się o pozyskanie funduszy jest POIR czyli Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Przede wszystkim koncentruje się on na przedsięwzięciach wiążących się ze zwiększeniem innowacyjności polskiej gospodarki, rozwojem sektora nauki oraz nawiązywaniem przez niego trwałych relacji z przedsiębiorstwami, opartych na wzajemnej pomocy i przepływie informacji.

Głównymi celami POIR są:

- zwiększenie poziomu komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych,
- zwiększenie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych,
- wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowe.

Już niebawem rozpocznie się nabór wniosków w ramach działania 1.1 będącego poddziałaniem POIR. Jego nadrzędnym zadaniem będzie dopracowanie i ulepszenie infrastruktury badań i innowacji oraz podniesienie zdolności tworzenie doskonałości w ich zakresie.

Nabór wniosków w ramach działania 1.1 już za kilka miesięcy- jesteś zainteresowany?- Napisz wniosek i pozyskaj fundusze! Nasza firma udzieli Ci wsparcia oraz wszelkich informacji. Napisz od nas.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60