You are here

Nabór wniosków w ramach działania 1.1.1.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to program, którego głównym zadaniem jest budowa gospodarki opierającej się na wiedzy, badaniach i rozwoju. Jego głównym celem jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w stosunku do tych zagranicznych. Głównymi beneficjentami programu tego są przedsiębiorstwa. To właśnie one już niebawem będą mogły starać się o przyznanie im dodatkowych funduszy ze środków unijnych w ramach dotacji unijnych w nowej perspektywie finansowej. Zgodnie z opublikowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju harmonogramem nabór wniosków w ramach działania 1.1.1. ruszy już niebawem, w kwietniu.

Głównym celem tego programu jest wspieranie innowacyjności polskich przedsiębiorstw poprzez wykorzystywanie rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Adresatami programu są przede wszystkim małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które stworzą projekt mający na celu:

- zwiększenie jakości polskich towarów i usług,
- podniesienie krajowych standardów i dorównanie w nich krajom europejskim,
- oszczędność surowców,
- ograniczenie emisji szkodliwych substancji,
- tworzenie stałych miejsc pracy,
- podniesienie poziomu aktywności eksportowej przedsiębiorstw.

Jak już wspominałam, wkrótce ruszy nabór wniosków w ramach działania 1.1.1.. Jeżeli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w konkursie o tę dotację jednak nie masz jeszcze wniosku bądź chcesz poszerzyć swoją wiedzę i wyjaśnić pewnie nurtujące Cie kwestie i potrzebujesz pomocy- skontaktuj się z nami.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60