You are here

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach ciągle jeszcze trwa. Nadal więc istnieje możliwość pozyskania dofinansowania projektu grantowego, mającego na celu dofinansowanie zakupu usług badawczych na rzecz MŚP w formie bonu lub voucheru na usługi badawcze.

Dotacja kierowana jest do funkcjonujących na terenie województwa Podkarpackiego instytucji otoczenia biznesu, które służą tworzeniu korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw.

Nabór wniosków z poddziałania 1.2.2. Bony na usługi badawcze, realizowanego z RPO Podlaskiego umożliwia osiągniecie dofinansowania w wysokości 10 000 000 złotych. Beneficjenci mają możliwość uzyskania sporego dofinansowania. Zachęcamy do korzystania z takich możliwości. Chętnych do wzięcia udziału w programie zapraszamy do współpracy z naszą firmą, zajmującą się pozyskiwaniem dotacji unijnych.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60